Speglar den digitala världen verkligheten?

Det har jag funderat över de senaste dagarna och byggde en lösning där vi övervakar en rad olika Gowalla spots löpande.
Genom att lagra check-ins löpande kan man efter ett par dagar se ett mönster.
T.ex. så kan man tydligt se på “Stockholms centralstation” att det är flest check-ins när människor är på väg till jobb och sedan igen när människor är på väg hem.

Vet självklart inte om detta återspeglar verkligheten, det känns så. Om du sitter in med data som kan bevisa att det digitala fotspåret överensstämmer med verkligheten så hör av dig. Har du en annan spot du vill att vi övervakar säg till.

Se sidan här: http://minbot.se/24walla/

@fdqps

Enhanced by Zemanta

3 Replies to “Speglar den digitala världen verkligheten?”

    1. Tack. Har du ytterligare tankar runt detta tar jag tacksam emot detta.
      Vi undersöker möjligheten att få statligt bidrag för att forska runt detta.

Comments are closed.