Om

Tankar och idéer från Fredrik Davidsson.

Min drivkraft ligger i förändring. En förändring som skall göra mig och min omgivning bättre. Att skapa är målet.

Vill ni göra en direkt insats för att förbättra världen?
Ge ljus till barn i Afrika via GIVEWATTS (Plusgiro: 90 02 84–1) eller skapa bättre förutsättningar för barn i Rumänien genom Caminul Felix (Plusgiro: 90 06 49-5).
Säg gärna till när du betalat in en slant så att jag får tacka dig personligen när vi träffas!

Ni hittar mig på:
Twitter: @fdqps
Linkedin: http://se.linkedin.com/in/fdqps
Facebook: http://facebook.com/davidsson