Twitter – Blackbird Pie

Testar att lägga in nya Blackbird Pie från Twitter. Många hävdar att det inte funkar men som ni ser så ser det ganska bra ut här. Kan det vara så att olika WordPress themes strular till det för Blackbird?

Att bakgrunden blir fel i den översta tweeten är logiskt då koden använder samma style sheet definitioner.

Det har även rapporterats om inline fel i koden. Något de troligtvis rensat upp i under natten då det ser fint ut nu.

Ligger detta i linje med Twitters intentioner? Även om det är klumpigt utfört tror jag faktiskt det. Under Chirp talade man mycket om tillgänglighet och att sänka tröskeln för att använda Twitter. Att klippa in kod är alltid farligt, speciellt om man inte förstår koden. Detta är självklart ett dåligt argument för då har man inte lyckats sänka tröskeln.

Hela Blackbird Pie borde lanserats i beta då lösningen idag skapar mer problem än det löser.

Tweet one:

Med augmented reality (t.ex. Layar) kan man analysera vad kunden gör innan de når butiken. Det är ju lyssande.less than a minute ago via TweetDeck

Tweet two:

from flotus: “here at dinner this is officially my first Tweet. i am looking forward to some good laughs from the potus and jay”less than a minute ago via Tweetie