Facebook cache, Like och applikationer

borbo_folha

Man har sedan nästan ett år tillbaka kunnat lägga till open graph protokoll taggar på sina sidor. Nyligen började Facebook använda sig av dessa taggar när man klickar “Gilla” på en post/sida. Innehåller sidan man gillar open graph taggar postas ett inlägg på ens vägg som påminner mycket om den gamla “Dela” funktionen.

Fördelen för oss som bygger applikationer är att vi mycket enkelt kan lägga till en “Gilla” i våra applikationer och därmed enkelt få en bättre och större spridning. Över tid kommer detta säkert innebära att människor blir mer försiktiga med vad de gillar.
Oftast bygger man sidorna som “Gilla” pekar mot dynamiskt. Detta kan skapa problem då Facebook cache är långsint.

Att tänka på när man använder “Gilla”

Även om ni kör i sandbox kommer alla se de länkar ni gillar. “Gilla” ligger inte inom applikationen, det är bara en länk och Facebook respekterar därmed inte sandbox. Detta kan skapa problem för er som jobbar med hemliga kampanjer och har många vänner.

Vi testade ut applikationen i god tid innan och arbetade då med en del test data. De sidor vi gillade sparades i Facebook cache. När vi sedan raderat testdatan återanvände vi en del länkar för ny data. Detta blev i en del fall tyvärr fel då länkarna de gillade visade information från vår gamla testdata. Gillar ni länkar som en del av er betatestande? Återanvänd inte länkarna.

När ni bygger open graph taggar dynamiskt säkerställ att inga av taggarna är tomma. Facebook reagerar mycket märkligt på tomma fält och användaren kommer uppleva att deras “Gilla” inte slår igenom.

Kör era länkar genom URL Linter.

Enhanced by Zemanta