Våga byta fokus

Vi hade bara en känsla, en svag indikation på att saker och ting var på väg att hända.
Så här i efterhand kan det vara lätt att se resultatet av de tecken som var så otydliga under den aktuella perioden. Nämligen att fler och fler av våra kunder minimerade eller helt eliminerar sina IT avdelningar. Detta var ett reellt problem då våra kontakter hos kunderna oftast var samma personer som slutade  eller på annat sätt var involverade i tidskrävande omorganisationer.

Utan marknadsundersökningar eller någon annan typ av beslutsunderlag, om man bortser från vår högst irrationella känsla, tog vi beslut om att bygga en hosting avdelning. Förutom investering på flera miljoner i en serverpark så har vi lagt flera tusen timmar på att få allt att spela och fungera optimalt. Stora delar av investeringen var gjord när hypen runt “molnet” exploderade. Skulle de stora moln leverantörerna ta död på oss innan våra servers började leverera?

Med facit i hand kan vi se att det var en ytterst riskfull satsning baserat på obefintlig fakta. Men att förutspå marknaden och ligga steget före är en av de viktigaste anledningarna till varje småföretagares existensberättigande. Vi måste ta risken, däri ligger skillnaden mellan oss och många av de stora drakarna.

Hur löste fokusförändringen problemet för Teknograd?
Behovet för IT är självklart minst lika stort idag som det var för 3-4 år sedan hos våra kunder. Med slimmade IT avdelningar ökar behovet för extern hjälp och vi erbjuder idag Remote Backup, Remote Exchange (email) och en massa andra externa tjänster. Detta avlastar våra kunder och ger dem möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Förutom att kunderna får billigare IT får de även en högre kvalitet och framförallt en säkrare IT drift.

Risk Factory
Reblog this post [with Zemanta]

2 Replies to “Våga byta fokus”

Comments are closed.