Trelleborg Green Room

Var inbjuden till ett informationsmöte för Trelleborg kommuns nya inkubator verksamhet, Trelleborg Green Room, i förra veckan.

Verksamheten öppnar i höst med en inriktning på logistik, transport, livsmedel, kreativa yrken och tio andra branscher som uppenbarligen ingår i någon typ av definition från Tillväxtverket. Inte helt solklart vilka som ingår och inte. Tanken verkar vara att hitta det som är unikt för Trelleborg och sedan verka som katalysator. Man nämnde speciellt logistik och livsmedel, vilket i och för sig säkert passar in med den traditionella bilden av Trelleborg. Men jag ställer mig frågande till om dessa branscher, som är så hårt pressade, har någon potential att växa på ett sätt som skulle innebära en avsevärd ökning av sysselsättningen i kommunen.

Green Room erbjuder kostnadsfria råd och stöd av experter på allt från utveckling av affärsidén till administrativa och ekonomiska frågor. Allt detta i en kreativ kontorsmiljö med subventionerad utrustning. Man startar upp med ca. 150kvm i en av Centralskolans lokaler i centrala Trelleborg. Har du precis startat eller går i uppstartstankar så är detta ett lysande tillfälle att komma igång.

Man lägger större vikt vid personen/personerna bakom iden än affärsplanen. Detta ger möjlighet att vända och vrida på sin ide på ett positivt sätt, man blir inte inlåst. Detta ligger väl i tiden då många VC och affärsänglar är mer fokuserade på teamet när man går in med pengar.

Det har inte satts några mål runt hur många bolag som skall igenom inkubatorn de närmsta åren och heller inga mål runt vad projektet skall generera. Detta är självklart otroligt svårt att bedöma, men med stöd och erfarenheter från en rad andra inkubatorer så kan man väl förvänta sig att några mål sätts. Risken är annars att detta rinner ut i sanden när politikerna inte ser tydliga resultat.

Vi får se vart detta tar oss. Jag hade hoppats på tydligare mål och att man fokuserat på branscher som har högre utvecklingspotential. För egen del hoppas jag att lokalen till viss del kommer fungera lite som restaurangen på MINC. Dvs. ett naturligt ställe att hänga några timmar. Både för informella och formella möten.

Lycka till Trelleborg Green Room!