Svinn i organisationer?

Hur håller man koll på inventarier i större organisationer, eller rättare sagt, hur avancerade är dagens anläggningsregister?
Räknar man med ett viss svinn eller döljs det i avskrivningarna och efterföljande budgetar?
Är det så att man överinvesterar för att man inte har kontroll på var sakerna i praktiken befinner sig?
Köps samma utrustning in på flera avdelningar för att man inte har kontroll på hur man kan dela på resursen?

Har under en längre tid gått och funderat över frågorna ovan och liknande frågor. Jag har även försökt börja gräva i det genom att fråga bekanta som är insatta i t.ex. offentlig verksamhet.

Men jag måste ha hjälp med att besvara frågorna och behöver få det på ett strukturerat sätt. Därför söker jag efter någon som kan hjälpa mig med att sammanställa hur svinn ser ut i större organisationer. Målet är att kunna påvisa vad eventuellt svinn rent faktiskt kostar!

Så känner du någon student som kan vara intresserad av att skriva en uppsats/avhandling/examensarbete på ämnet så hör av er!

Är öppen för diskussioner runt ersättning.