Mötet med väljarna sker på Facebook, inte på Rådhustorget!