Mötet med väljarna sker på Facebook, inte på Rådhustorget!

Tidigare i veckan tog man beslut i Trelleborg om att kommunen skulle ha möjlighet att gå i borgen för nyanlända. Kommunens kommunikationsenhet delade nyheten via sin hemsida och på Facebook. Saker som har någon som helst anknytning till flyktingar och/eller nyanlända tenderar att skapa ganska mycket diskussioner. Så även i detta fallet. De flesta kommentarer kommer från personer som i vanlig ordning väljer att se denna typ av beslut som ett sätt att missgynna infödda svenskar. Människor har helt enkelt svårt att se att ett samhälle måste lösa flera utmaningar parallellt. Inte sällan lyfter man fram andra svaga grupper i samhället (ungdomar, pensionärer, uteliggare) och väger de mot en ännu svagare grupp (de nyanlända). Men oavsett var man står i denna saken så sker alltså en omfattande diskussion via kommunens Facebook sida.

All information som publiceras av kommunens kommunikationsenhet kan anses vara objektiv. Detta är en självklarhet, men nämner det då en del människor har svårt att skilja den överliggande politiska styrningen och hur sedan förvaltningen hanterar och informerar om besluten. För att vara tydlig, ett politiskt beslut slutar att vara politik så snart tjänstemännen skall genomföra beslutet (alltså diskussionen rent politiskt kan självklart fortsätta). Politikerna har ansvar för beslutet, organisationen för att beslutet genomförs.

Kommunens kommunikatörer ger sig aldrig in i diskussionerna. Det är helt rätt av dem! Men de ser till att alla följer de regler man satt upp för sin kanal. Därmed är de garanter för att diskussionen hålls på en vettig nivå. Man kan föra en dialog utan en massa hat och påhopp. Därmed skulle jag säga att kommunen tillhandahåller en perfekt plattform, via Facebook, för människor inom kommunen att diskutera olika aktuella ämnen.

Trelleborg är en liten kommun med drygt 40 000 invånare. Den aktuella posten har fått nästan 200 kommentarer på Facebook och nått en bra bit över 4000 personer. Teoretiskt sett 10% av kommunens invånare (väldigt förenklat då det i praktiken kan handla om utomstående som har ett synnerligen stort intresse runt migrationsfrågor i Trelleborg). Den aktuella hemsidan hade nästan 1000 träffar under publiceringsdagen. Vi kan väl konkludera att detta är ett hett ämne som engagerar många människor. Men det som är oroande är att av alla kommentarer på kommunens Facebook sida är det bara en enda kommentar som kommer från en folkvald. Kommunledningen måste ha förstått att detta är ett kontroversiellt beslut. Men ingen av de som tog beslutet väljer att möta folk i en diskussion. En diskussion där politikerna skulle ha möjlighet att förklara hur man tänker runt det hela. För oavsett var man står i frågan så innebär mer information ett ökat förstående!

Kommunens Facebook sida är inte ett politiskt organ. Men i och med att sidan administreras av tjänstemän så har man i praktiken en fantastisk möjlighet att föra en dialog och möta väljarna på neutral mark.

Människor idag konsumerar nyheter via Facebook. Väljarna bygger och bekräftar sin världsbild genom sitt Facebook flöde. Om man inte för dialogen där väljarna är så har man ingen dialog. Är där ingen dialog så är det andra som för ens talan och då kan det bli väldigt fel.

Varför missar våra politiker att möta sina väljare på Facebook?

Länk till den aktuella artikeln: http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2016/april/trelleborg-forst-med-hyresborgen/
Det bör nämnas att samma dialogmöjligheter borde utnyttjas via vår fina lokaltidning Trelleborgs Allehanda Facebook sida. Även den delvis modererad och en fin plattform för dialog.

 

Screen Shot 2016-04-08 at 10.23.45