#SvenskJournalistik

Svensk journalistik lider!

Annonsintäkterna har länge styrts av antal klick. Klickjakten har försämrat kvaliteten. Samma jakt ställer krav på kvantitet. En ond cirkel.
Samtidigt drar Facebook och Google undan mattan ytterligare genom att konkurrera om annonsintäkterna. Idag drar ovan två spelar in över 70 procent av alla digitala annonspengar.

Hur skall svensk journalistik överleva? Klickannonsmarknaden uppmuntrar inte till kvalitet. Facebook och Google äter mer och mer av kakan.

Varför spelar detta någon roll?

För varje journalist som slutar eller blir arbetslös minskar granskningen av vårt samhälle, våra politiker, storbolagen och alla andra som på ett eller annat sätt kan tjäna på att påverka oss.  Alternativa medier breder ut sig, ofta med illa dolda politiska agendor. Alternativa sanningar står oemotsagda.

Hantverket journalistik har kanske aldrig varit viktigare. Men vem skall betala?

Svensk journalistik

Vad jag förstår är där ingen samlad intresseorganisation för att stärka svensk journalistik rent ekonomiskt. Vi har intresseorganisation för ganska mycket annat, t.ex. Svenskt Kött, Svenska Ägg, Sveriges Bryggerier, Brödinstitutet osv. Men alltså ingen som värnar våra svenska journalister. Jo, där finns klart t.ex. Medieföretagen, men de verkar inte, som t.ex. Svenskt Kött, driva kampanjer för att öka försäljningen för sina medlemmar.

Ansvar

Vi har alla ett ansvar för samhället vi lever i. Detta innefattar de företag som annonserar här. En viktig del av ett fungerande samhälle är journalistiken. Om annonsörer är med och tar sitt ansvar kan vi kanske skapa en stabil grund för en fortsatt fungerande svensk mediemarknad.

#SvenskJournalistik

Skulle man likt kött- och ägg industrin kunna skapa ett medvetande runt orsak och verkan när det kommer till behovet av svensk journalistik? Skulle man kunna locka annonsörer att, som en del av marknadsföringen, säga att de stödjer #SvenskJournalistik. Skulle en stämpel likt svensk kött vara attraktivt att sätta på sina annonser. T.ex. ICA stödjer #SvenskJournalistik.

Självklart skulle #SvenskJournalistik kräva att annonsörerna då la t.ex. 50% av sina digitala annonspengar inom Sverige. Självklart måste målet vara att #SvenskJournalistik ger ett värde tillbaka till annonsören, dvs. att det inte bara blir en del av CSR budgeten. För när allt kommer omkring så måste detta skapa värde i hela kedjan (annonsör -> kund -> journalist).

Ur ett samhällsperspektiv är där ett behov. Men är detta rätt väg framåt? Skulle detta fungera i praktiken? Skulle detta över tid kunna skapa ett stabilt fundament för #SvenskJournalistik och skulle detta kunna skapa värde för annonsörerna?

Vad tror du?