Socialt ansvarstagande – för att det är så vi fungerar.

Många företag väljer att på ett eller annat sätt stödja lokala eller internationella välgörenhetsorganisationer.
Men har vi som företagare egentligen ett ansvar som går utanför våra anställda och de produkter och/eller tjänster vi levererar?
Ett företags enda mål är i grund och botten egentligen att gå med vinst, varken mer eller mindre.
Men självklart är det en otroligt cynisk bild av företagande. Den är inte bara cyniskt utan den är dessutom helt fel. Men tror inte småföretagare har en djupare moralisk tanke runt välgörenhet. Jag tror helt enkelt att det ligger mer i hur vi tänker.

De flesta som varit företagare en längre tid upptäcker att det inte primärt är pengar som driver. Det är andra saker som är viktigare och roligare med att driva ett företag.
Att växa, skapa något nytt, utveckla sig själv och påverka andra är saker som motiverar de flesta företagare jag känner och stött på.

För oss småföretagare är ett socialt ansvarstagandet inte en del av marknadsföringsplanen, det är ett genuint intresse för vår värld och vår omgivning.
Vi var naiva nog att starta ett företag, varför skulle vi inte inta samma naiva tro att vi kan förändra världen? För det kan vi väl?
Vi lever i en vardag där man får kämpa för varje krona. En vardag där man står till svars inför våra kunder och anställda. Man kan inte titta bort, vi måste möta blicken.
Utmaningen och kampen är bränslet. Vi småföretagare gör något, vi skapar och bygger!

Vi tror vi kan förändra och göra vår värld bättre.

Teknograd då?
Ganska tidigt i Teknograd korta historia valde vi att sponsra ett barn per anställd på ett barnhem i Rumänien (http://www.caminulfelix.org). Detta har fungerat väldigt fint och vi får löpande uppdateringar hur det går för “våra” barn. Några av barnen har nu vuxit upp och lämnat barnhemmet och skapat ett liv på egen hand. För ett par månader sedan sponsrade vi byggande av toaletter på en skola i Tanzania. Vi kan inte förändra allt, men vi kan i vart fall försöka förändra en del!