Att blogga för den interna kulturen

Det har nu gått sex veckor sedan jag påbörjade den här bloggen och därmed är slutet nära.

Varför valde jag att var med?
Först och främst är jag övertygad om att jag efter 15 år som småföretagare med bolag i Norge, Sverige och Danmark har något att bidra med.

Det har under resans gång visat sig att bloggandet ger en angenäm sidoeffekt. Man stannar upp, funderar och reflekterar lite mer runt vad det är man sysslar med. En halvhalt som adderar kunskap till framtida vägval.

Hur har den här bloggen påverkat Teknograd?
Ett litet bolag inom tjänstsektorn har ganska få reklamkanaler att arbeta med. Men denna bloggen har på inget sätt varit ett verktyg för att skapa en bredare kundbas, snarare tvärtom. Primärt har jag försökt förmedla vardagen i ett småbolag. Men genom att beskriva min och Teknograds vardag har jag förhoppningsvis även skapat en större förståelse och insikt hos våra anställda och befintliga kunder. Vår strategi är att vara våra kunders bästa leverantörer. Genom att göra anställda och kunder delaktiga i vår vardag bygger vi en mer transparent och unik kultur. Ser vi tillbaka kan vi klart och tydligt se att vi primärt får kunder via rekommendationer från andra kunder. Våra fantastiska medarbetare skapar dagligen förutsättningen för dessa rekommendationer.

Genom att vara kundens bästa leverantör får vi världens bästa säljare!