Konsultparadoxen

Förra veckan var jag tre dagar i Stockholm, igår Oslo och nu på fredag London. Antalet timmar jag fakturerat ut under denna perioden är begränsad och det är ångestframkallande. För självklart vet jag hur många timmar jag måste få igenom i månaden för att betala min egen lön. Nu är detta inte ett reellt problem då vi trots allt är tolv personer som över tid fördelar upp och nedgångar. Men detta ligger och gnager i bakhuvudet hela tiden.

Teknograd är primärt en konsultverksamhet så varje timme räknas. En del liknande verksamheter har som mål att fakturera ut 100%, vi har som mål att ligga runt 70%. En av anledningarna till vår “lägre” ambitionsnivå är att vi anser att man skall ha tid att undersöka och ta tag i saker och ting som kanske är spännande men inte direkt relaterat till en kund. En annan anledning är att vi deltar i många säljmöte och på annat sätt bistår varandra internt men även externt.

Paradoxen ligger alltså i att ju mer tid vi spenderar på att sälja timmar och lära oss nya saker desto mindre tid har vi på att utföra arbetet.

Omedvetet lyckas vi uppenbarligen hantera detta i Teknograd. Detta är en viktig framgångsfaktor som man borde kunna mäta på ett bra sätt. Förslag?

Det bör nämnas att vi har en supersäljare som lyfter och kompletterar oss på ett ytterst välbehövligt sätt. Sedan han började har detta avlastat oss konsulter på allt ifrån försäljning av USB minne till stora serverlösningar.

Stockholm-Arlanda airport is the largest and b...
Image via Wikipedia
Reblog this post [with Zemanta]