Nöt en ide i 24 timmar, ett måste för alla!

Var på ännu en hack day förra veckan. För er som inte är bekanta med Hack Day konceptet går det kort och gott ut på att skapa något under 24 timmar. Efter detta intensiva dygn skall man på ett par minuter presentera sin lösning. Konceptet är ganska teknikorienterad och de flesta lägger allt krut på att ta fram en teknisk lösning.

Det är otroligt inspirerande att delta och se vad som kan åstadkommas på så kort tid. Detta borde vara något som man skulle kunna överföra till alla typer av företag.

I stället för att skicka de anställda på kick-off med efterföljande alkohol orgie så borde företag erbjuda ett “24 Hour Concept Development Event”. Under 24 timmar skapar olika team i företaget ett koncept som man sedan under fem minuter presenterar. Poängen bör vara att låta personer och team skapa fritt och bygga en affärsmodell på ett lekfullt sätt. Det skall vara ytterst konceptuellt, dvs. ingen kod, bara Powerpoint.

Tror det kan vara otroligt givande för företaget att de anställda får visa upp nya sidor av sig själv. Man visar att man lyssnar och man skapar en intern entreprenörskultur. Genom att vända och vrida tankar och låta flera personer vara med så skapar man en mer homogen och levande organisation.

Nyckelordet är lekfullhet. De flesta idéer bör och kommer inte vara genomförbara. Men man lägger grunden för positiv intern kultur.

Reblog this post [with Zemanta]
Las Vegas Sun Rise
Image by ehpien via Flickr