Kan man konkurrera med gratis?

Det talades mycket om boken “Free” av Chris Anderson förra året. Många var chockade och kunde inte helt ta tankarna på allvar. Argumentet var att saker och ting helt enkelt inte kan vara gratis.

För alla som utvecklar mjukvarulösningar för webb har gratis i högsta grad alltid varit aktuellt. För 15 år sedan kunde vi sälja ett helt skräddarsytt system till våra kunder där konkurrerande system, liksom våra, var baserade på proprietära komponenter. För att pressa priserna började vi leta efter komponenter som var Freeware eller efter källkod som var öppen (Open Source). Helt plötsligt kunde vi erbjuda större och bättre lösningar till rimligare priser. Att vi och många andra arbetade på detta sättet var ingen hemlighet. Öppenhet ligger nedärvt i denna arbetsformen, något som är positivt för alla. Utmaningen ligger dock i att vetskapen hos kunden om gratis innebär att han/hon förväntar sig mer och mer till ett lägre pris. Även detta rimligt och bra för alla. Runt millennieskiftet kunde vi utan större problem motivera kostnader på upp emot en miljon för ett nytt Content Management System (CMS) även för ganska små kunder. Men bara några år senare var marknaden fullständigt dränkt i gratis CMS system. De flesta var mycket dåliga men riktningen var satt och idag är där alltid, helt befogat, ett gratis alternativ med när kunder utvärderar ett nytt CMS. Så ser det ut i stort sett över hela linjen.

Men hur överlever Teknograd när allting verkar bli gratis?
Vår strategi är att vara kundens bästa leverantör. Vi försöker alltid ge råd baserat på vad som är bästa för kunden. Detta kan låta väldigt pretentiöst men har gång efter gång visat sig vara rätt väg att gå.

Vi möter primärt tre typer av gratis.
1. Gratis kommunikation som Facebook, Skype, Twitter osv. Detta är självklart inte system man säljer och därmed har detta aldrig varit en marknad vi kan eller vill konkurrera på. Det intressanta är att dessa nya kommunikationskanaler ger oss en del arbete då kunder hittar nya behov som är så nischade att de troligtvis aldrig kommer dyka upp i standard lösningen.

2. Gratis mjukvara som t.ex. CMS system, WordPress installationer osv. Även gratis system måste underhållas och de flesta system och lösningar uppfyller kanske bara runt 80% av vad kunden verkligen behöver. Detta ger oss 20% att arbeta med.

3. Gratis arbete. Vi slås mer och mer med kunder som blir erbjudna gratis arbete. Hos de större kunderna ligger detta ofta som en del av en större lösning. Ute hos många av de mindre kunderna, en del stora också, möter vi då och då konkurrenter i form av studenter, någon grannes 16 åriga son osv. Dessa kan utan tvekan ofta leverera minst lika bra lösningar som vi. Men tyvärr är detta sällan en långsiktigt bra lösning för våra kunder och det är så vi försöker bemöta dem. Vi arbetar långsiktigt med våra kunder och i många fall sitter vi med en kunskap, ur ett tekniskt perspektiv, runt kunden och kundens kund som tar år att bygga upp.

Allt kanske kommer blir gratis inom vår bransch en dag, men det är långt dit. Våra största och viktigaste kunder har så pass specifika behov att de inte kan eller vill använda sig av öppna/färdiga lösningar. Även om i stort sett alla lösningar vi levererar baseras på en eller annan öppen lösning så ligger huvuddelen av kundens affärslogiken utanför den del som är gratis och det är här vi lägger flest timmar och är därmed vår största inkomstkälla (inom utvecklingsavdelningen).

nos tomamos un cafe? :)/ Do you want some coffe?
Reblog this post [with Zemanta]