Valet 2010, spelar det någon roll?

Sedan vi startade Teknograd 2002 har det byts regeringar ett par gånger både i Norge och i Sverige. Så här långt kan man väl dra slutsatsen att oavsett politisk ideologi har det varken direkt eller indirekt påverkat vår verksamhet.

Ser jag tillbaka har vi enbart vid ett par tillfällen diskuterat politik i styrelsen, i vart fall i förhållande till vår verksamhet.

Min uppfattning är därför att allt snack om att satsa på småföretagare, oavsett regering, påverkar bara en ytterst liten del av oss.

Men jag måste faktiskt säga att jag är ganska glad att politiken inte påverkar oss i större omfattning. För det måste vara ytterst svårt att bedriva en verksamhet där ROT avdrag kommer och går. Där förutsättningarna för konkurrens baseras på skattelättnader och hur stor kunskap man besitter runt tillfälliga lagstiftningar.

Så kära politiker, lova inte stort om det inte gäller alla småföretagare och strategin är långsiktig.

Politik 2.0