Att resa i tiden

Tiden är linjär för oss människor. För även om mycket höga hastigheter sänker den uppfattade tiden så åldras allt levande relativt konstant och förfaller fullständigt efter en tid.

Definitionen av att resa i tiden har alltid utgått från fysisk närvaro. I framtiden kommer vi dock kunna bygga digitala upplevelser som är lika verkliga som vår uppfattade verklighet idag. Våra sinnen kommer inte kunna skilja på verklighet och fiktion.

När vi lämnat den fysiska kroppen om ett par hundra år kommer våra liv till stor del uppfattas genom digitala filter. Då kan tidsresor bak i tiden rent faktiskt i teorin förändra nutiden. Mänskligheten kan utvecklas genom att iterera sig själv genom tidsresor. Möjligheterna är gränslösa i den digitala världen.

–       Snart dags för semester?
–       Yes, vi reser en vecka till slaget vid el-Alamein 1942. Själv då?

Vart vill du resa?