Paraplyföretag för att främja utvecklingen av Söderslätt

En del av er känner säkert till mina olika småprojekt jag dragit igång de senaste åren. Den gemensamma nämnaren är att de på ett eller annat sätt är kopplade till Söderslätt och att de inte tar någon tid från min huvudsysselsättning. Har senaste året försökt skala ner alla åtagande för att kunna fokusera mer på de utmaningar som ligger framöver och detta är inget undantag.  Men oavsett så är där en del saker som passar bättre i ett bolag, t.ex. sponsrar Sydkusten Marathon en del arrangemang och att starta upp Trelleborgs bryggeri innebär en del kostnader. Därför har jag nu köpt ett AB för att samla dessa olika projekt under ett paraply. Över tid adderar jag kanske andra projekt.
Syftet med företaget är alltså att agera paraply för varumärken som på ett eller annat sätt bidrar positivt till utvecklingen av Söderslätt. Kravet nu och framöver är att varumärkena skall vara tidseffektiva. De skall nå ut brett i regionen men utan att ta någon nämnvärd tid i anspråk.
Följande varumärken är i dagsläget kopplade till företaget:
Vad tycker du detta paraplyföretag skall heta?