Clickthrough rate på mail footern?

Min kollega och jag laborerade lite med våra mail footers för ett par dagar sedan och vände och vred på en del olika tankar och idéer. Själv har jag länge vägrat HTML mail och bara kört med en ren text. Men kände att det 2014 kanske var dags att gå över till HTML.

I samband med detta testade jag att lägga in en del relevanta bilder i min footer signatur. Prövade att länka till externa bilder men det tvingar i de flesta fall mottagaren att godkänna att bilder hämtas.  Fördelen med externa resurser är att man kan få en hel del fin statistik från användaren på det sättet. Hur många har läst mitt mail och när det lästes osv. Detta funkar för nyhetsbrev men min kollega tyckte att det blev för intrusive för “vanliga” mail. Skall man inte länka in bilder så kan man embedda dem. Men då tappar man all statistik. Dessutom tycker jag bilder skall vara klickbara. Att blanda embeddade bilder med länkar är inte helt lätt i Outlook på Mac då man antingen kan cut&paste in hela sjok med HTML eller dra in lokala bilder var för sig. Men med lite blandteknik (hack) så löste det sig.

Min mail footer ser nu ut på följande sätt. Båda bilderna är klickbara och användaren kommer då till respektive site.

Bilderna pekar inte direkt till siterna utan går via vår länkförkortare så att vi kan få önskad statistik på klickandet (går självklart även med t.ex. Google Analytics direkt på siten). I och med att vi arbetar en del med att marknadsföra vår nya Mediegalleri lösning är det intressant att se om någon klickar på logotypen i uppföljningsmail efter t.ex. möte/telefonkontakt. Blir ganska grov statistik då vi inte ser vem som klickat och heller inte från var. Men det är bättre än att inte mäta alls tycker jag!

Efter att ha kört med den nya footern i två dagar ser jag redan nu att det faktiskt är så att människor läser footern och dessutom klickar vidare till sidorna.

Får dock testa över tid då klicken så här långt kanske bara är nyfikna kollegor ;-).