Bokmärke för framtiden

I det eviga flödet på Twitter dyker det ofta upp frö till framtida artiklar och bloggposter. Man följer dialogen och förväntningarna byggs upp, man vill läsa om ämnet genast! Men att arbeta fram en artikel och formulera sina tankar runt ett större ämne tar ofta ganska lång tid.

När bloggposten väl är färdig och man hittar den i flödet spara jag den oftast i Instapaper för att läsa i lugn och ro vid tillfälle. Genom denna lösningen slipper jag avbryta pågående arbete och läsa direkt.

Men tillbaka till när fröet sås på Twitter. Hur säkerställer jag att jag inte missar framtida bloggpost som jag känner kommer vara högst relevant för mig? Självklart kan jag be de inblandade att ta tag i mig när de är färdiga eller så kan jag frenetiskt tvångskolla flödet dag ut och dag in. Detta kan säkert fungera men är inte speciellt hållbart i ett större perspektiv.

Skulle kunna tänka mig en lösning där författaren skapar en placeholder för ämnet. Denna placeholder kan man sedan prenumererar på. Eller rättare sagt det är en vilande påminnelse utan deadline. När författaren sedan är redo att publicera så pushas information om detta till placeholdern och artikeln trycks in i min Instapaper läslista. På så sätt kan jag lugnt luta mig tillbaka och låta tankar, resonemang och idéer växa sig starka och sedan ta del av dem när de är färdiga. Finns en sådan lösning?

 

Anders Frick, Anders Olofsson och Johan Silfversten diskuterar ett ämne jag gärna läst mer om när och om de skriver något om det.