Blitzen mot London.

Målet med helgens löprundor var att besöka två ställen jag länge velat se. Båda är på ett eller annat sätt direkt kopplat till Blitzen mot London.

I samband med att tyskarna började bomba London såg man ett behov av att bygga ut skyddsrums nätet. Där är få saker som avslöjar dessa bunkrar förutom de runda ingångarna på gatunivå. Dessa byggdes för att kunna husera 8000 människor! En del av bunkrarna används idag för lagring och datacenter.

Läs mer om bunkrarna här: https://en.m.wikipedia.org/wiki/London_deep-level_shelters

Man räknade med många skadade i samband med bombningarna och tillverkade 600 000 stålbårar. Efter kriget fick man ta vad man hade och sängarna användes bl.a. som staket i det fattigare södra London. En del av dessa staket finns fortfarande kvar. På bilden kan ni kanske se böjarna som är fötter när de användes som bårar.

Läs mer om sängarna här: https://www.stretcherrailings.com/about