Alla vill vara först med Hudson River flygkraschen

När jag är ute hos tidningskunder landar jag ofta i diskussioner runt Twitter och hur man skall kunna säkerställa att man är först på en nyhetshändelse. Att övervaka allt är praktiskt omöjligt om man inte har Echalon resurser. Vad göra?

I morse exploderade en bomb i Malmö. Första tweeten jag såg runt detta kom från @qpaqex klockan 04:23.

Omedelbart frågar han om input från en tidning, inget händer. Senaste tweeten från @sydsvenskan är 20 november. Men tweeten är ett enskilt meddelande från en person. Inga mönster som tyder på att något verkligen hänt. Att förvänta sig att en redaktion reagerar på detta är orealistiskt. Men man borde klart svara på en mention.

Men redan 04:29 konfirmeras händelsen av @okkido. Dessutom på en helt annan plats i Malmö. Nu borde tidningen ha reagerat. För förutom konformationen så tyder det på att smällen är ganska stor.

En timme efter smällen, 05:21, publicerar Sydsvenskan händelsen ( http://L2W.no/o3ir ). Expressen publicerar ett par minuter senare ( http://L2W.no/9qxx ). Anmärkningsvärt att båda använder i stort sett samma text från TT. Samma text i flera tidningar, varför skall jag som läsare välja den ena framför den andra?

Hur skall tidningarna hantera situationer som denna?

  • Centralisera övervakningen och gör det 24/7. Man bör använda Twitter klienter som hanterar centraliserad övervakning. Man skall kunna lämna över övervakningen vid skiftets slut.
  • Man måste skaffa sig en kritisk massa man följer. Flödet måste leva och genom att börja följa ett par hundra (lagom för Malmö skulle jag tro, Stockholm något fler och hela Sverige runt 1000) säkerställer man att nyheter som dyker upp i andra eller tredje ledet från de man följer snabbt når ytan/redaktionen.
  • Kritiska massan är förutsättningen för att snabbt se mönster.
  • Ta kontakta och för en dialog tidigt. Man kan arbeta sig närmare nyhetshändelsen genom den information som delas på Twitter.
  • Publicera tidigt och bygg på. Information från vittnen är troligtvis betydligt mer intressant för läsaren än ett standard meddelande från TT.
  • Unikt innehåll behåller läsaren.

Läs även:
http://qpaqex.se/small-i-malmo-ca-04-18-2010-11-22/

http://www.whatsnext.se/2008/12/16/jordbavning-i-skane-och-pa-natet/

http://teknograd.wordpress.com/2009/04/29/being-first-on-stories-emerging-from-twitter/

One Reply to “Alla vill vara först med Hudson River flygkraschen”

Comments are closed.