Hur vi kommer mötas i framtiden

På 90-talet bokade vi exakt tid och exakt  plats. Det var lätt att bli irriterade när någon var fem minuter försenade. En svag känsla av panik när tio minuter gått och den man skulle möta inte dykt upp. Hade man sagt fel plats och/eller tid?

Nytt millennium, 00-talet, och i stort sett alla hade mobiltelefon. På samma sätt som tidigare bokade man tid och plats. Men nu bokade man i närheten av en plats och runt en viss tid. Man ringde ofta för att synka tio minuter innan. Kanske man skulle mötas på annan plats i närheten, kanske lite tidigare eller senare.

På 10-talet kommer i stort sett allt detta att förändras. Självklart kommer traditionella möte bokas precis som tidigare. Men många viktiga och nya möten kommer ske via våra geotrails.

Vad är då geotrails? Fler och fler lämnar efter sig geografiska digitala spår. I korta drag kan man säga att varje gång du använder någon typ av digital tjänst (t.ex. mobilen, busskort, bankkortet osv.) så lämnar du ett spår. Denna information är tillgänglig för ytterst få men trenden är att man frivilligt delar med sig mer och mer via diverse sociala webbtjänster (t.ex. Twitter, Gowalla, Foursquare och snart även Facebook).

När din geotrail korsar en väns geotrail skapas en unik mötesmöjlighet. Helt oberoende av förutbestämd plats och tid. De två saker som tidigare varit förutsättning för ett möte.

Reblog this post [with Zemanta]