Geo Query WordPress plugin

Geo Query WordPress öppnar upp din blogg för kommunikation med omvärlden baserad på geotaggade poster.

Läs mer om denna plug-in här:
http://teknograd.wordpress.com/2010/03/24/geo-query-wordpress-plugin/

Enhanced by Zemanta